Email

contact us, contact, email-2993000.jpg

Adresa Emaili Alternative përveç Gmail dhe Outlook

Shpesh kur kemi pasur nevojë për një adresë emaili i jemi drejtuar gjigandëve teknologjikë sic jane Gmail që zotërohet nga Google dhe Outlook (ose ish-Hotmail) që zotërohet nga Microsoft. Mirëpo, në internet ka edhe alternativa të tjera që mund te konsideroni për adresën tuaj të emialit. Shërbimet e Google dhe Microsoft me të vërtetë janë …

Adresa Emaili Alternative përveç Gmail dhe Outlook Read More »

Solverwp- WordPress Theme and Plugin